SeneCura SeniorCentrum Chotěboř

Denní stacionář

Trvalá péče o člena rodiny v domácím prostředí je vysoce náročná po fyzické i psychické stránce, proto je o denní stacionář velký zájem. Denní stacionář poskytuje služby přes den, v čase, kdy si pečující osoba může odpočinout, chodit do práce, nebo vyřešit osobní záležitosti. Tento denní čas si lze dopřát s vědomím toho, že je o vašeho rodinného příslušníka postaráno na profesionální úrovni a je mu poskytována ta nejlepší možná péče v našem novém moderním SeniorCentru.

Sazebník, žádost a další informace o službě denní stacionář poskytované naším domovem si můžete stáhnout na stránce „Pro zájemce“ ZDE.

Můžete se také obrátit na naše sociální pracovnice, jejich kontakty naleznete ZDE.

POSLÁNÍ

„Život pokračuje s námi – podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost v příjemném prostředí.“

Posláním SeniorCentra je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností. Naší vizí je život seniorů v harmonii – tedy propojení sociální a zdravotní péče na špičkové úrovni s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu. Služba poskytuje podporu, možnost odpočinku a regeneraci sil pečující osobě.

CÍLOVÁ SKUPINA

Dospělé osoby od 55 let věku, které si přejí trávit čas v kolektivu, nebo jejichž potřeba sociální podpory je taková, že jim neumožňuje samostatný pobyt v domácím prostředí. Důvodem může být Alzheimerova choroba, či jiný typ demence. Prioritní cílovou skupinou jsou klienti z Kraje Vysočina.

CÍL

 • Udržení a zlepšení psychického a fyzického stavu uživatelů
 • Předcházení pocitu osamocení klientů
 • Pomoc pečující rodině
 • Zajištění kvalitního a smysluplného trávení času klientů
 • Podpoření klientů v rozvoji individuality a soběstačnosti

ZÁSADY NAŠÍ PRÁCE

 • Týmová práce.
 • Vzájemná důvěra a respekt.
 • Individuální přístup v poskytování služeb reagující na aktuální potřeby klienta.
 • Respektování práva volby.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
 • Humanita a podpora lidské důstojnosti.
 • Úcta k člověku.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 • Poskytnutí stravy.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
 • Sociálně terapeutické činnosti.
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

SeniorCentrum Chotěboř jedním pohledem

 • Kapacita denního stacionáře 7 míst
 • Provozní doba denního stacionáře: 7:00 – 17:00
 • Služba je určena pro osoby ve věku od 55 let.
 • Nadstandardní strava
 • Rozlehlá zahrada
 • Ergo- a fyzioterapie, canisterapie, muzikoterapie
 • Bohaté aktivizační programy, wifi
 • Poloha domova umožňuje zapojení do sociálního života v okolí