SeneCura SeniorCentrum Chotěboř

Domov pro seniory

Poslání

Život pokračuje s námi – podporujeme osoby se sníženou soběstačností zachovávat důstojný život v příjemném prostředí.“

Posláním služby domov pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména z důvodu věku. Snahou je vytvoření podmínek pro pokračování života tak, jak jsou zvyklí samotní klienti. Naší vizí je život seniorů v harmonii – tedy propojení sociální a zdravotní péče na špičkové úrovni s důrazem na individuální potřeby, kvalitu a úctu.

Cílová skupina

Lidé, kteří dosáhli 60 let věku, jejichž potřeba sociální a zdravotní podpory je taková, že jim neumožňuje pobyt v domácím prostředí. Cílovou skupinou jsou klienti z kraje Vysočina.

Cíl

 • Podporovat klienta v udržení soběstačnosti a v základních úkonech sebeobsluhy.
 • Zachovat u klientů stávající zdravotní stav, popřípadě podporovat jeho zlepšení.
 • Podporovat klienta v udržování kontaktu s rodinou, přáteli a společenským prostředím. Vytvářet příjemné podmínky pro aktivní trávení volného času.
 • Podporovat klienta v rozumových, smyslových a motorických dovednostech.

Zásady naší práce

 • Týmová práce.
 • Vzájemná důvěra a respekt.
 • Individuální přístup v poskytování služeb reagující na aktuální potřeby klienta.
 • Respektování práva volby.
 • Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
 • Humanita a podpora lidské důstojnosti.
 • Úcta k člověku.

Poskytované služby

Ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
Stravování (výběr ze dvou jídel k obědu, 5-6 jídel denně, specializovaná úprava stravy).
Aktivizační činnosti: pravidelný program s nabídkou rukodělných činností, cvičení, kulturních a společenských akcí.
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu.
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
Sociálně terapeutické činnosti zajišťující zlepšení stavu a kvality života klienta (reminiscenční terapie, canisterapie, apod.).
Základní sociální poradenství.
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, komunikaci s úřady a při obstarávání osobních záležitostí.
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

SeniorCentrum Chotěboř dále poskytuje:

Zprostředkování pravidelné lékařské péče v naší ordinaci (praktický lékař, psychiatr, neurolog, internista, kardiolog, diabetolog a další specialisté).
Základní rehabilitační péči (např. nácvik chůze, masáže, společná cvičení apod.).
Vlastní fitcentrum se speciálním vybavením pro potřeby seniorů.
Pravidelné bohoslužby různých církví ve vlastní kapli.
Kadeřnické a pedikérské služby v našem salonu.

SeniorCentrum Chotěboř jedním pohledem

 • Registrovaná kapacita DS 60 lůžek
 • Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením
 • Služby pedikúra a kadeřník
 • Kvalitní a pestrá strava
 • Wi-Fi
 • Ergo- a fyzioterapie, canisterapie, muzikoterapie, vzpomínková terapie
 • Bohaté aktivizační programy
 • Programy: roční přání, výměnné pobyty, večeře při svíčkách
 • Specializované fitness centrum pro seniory, kaple